CO to je chytrá karanténa, a kdy začne?

Úvod

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Chytrá karanténa je model, který má vést k tomu, abychom co nejrychleji zvládli epidemii a šíření v rámci populace, a nemuseli používat taková drastická plošná opatření, která v tuto chvíli máme.

Museli jsme je použít proto, abychom získali určitý čas, abychom eliminovali exponenciální šíření nákazy v populaci, jak je tomu v některých jiných evropských zemích. Následně chceme ta opatření uvolnit, ale to můžeme udělat jen v jediném případě, že tady budeme mít model, kdy jsme schopni zachytit pozitivní případy v populaci dostatečně rychle.

K tomu má sloužit, již zmiňovaná, rychlá karantén. Rychlá karanténa znamená, že pozitivní člověk, který byl diagnostikován, dá informovaný souhlas a na základě informovaného souhlasu bude zjištěna mapa jeho pohybu. To znamená ne nějaká telefonní čísla, ale to, kudy procházel a pak bude v rozhovoru s ním zjištěno, s kým se tam potkal. Tito lidé budou následně osloveni, bude jim nařízena krátkodobá karanténa, budou označeni za tzv. žluté osoby a do několika hodin přijede odběrový tým. Odběrové týmy budou asi pětinásobně posíleny.

Odběrový tým odebere vzorky u všech, kteří nemají svůj prostředek a nemohou jít do odběrového místa, protože nechceme, aby tam chodili standartní městskou hromadnou dopravou. Pokud budou mít automobil, tak mohou odjet sami na odběr, jinak skutečně přijedou tyto odběrové týmy.

Tam, kde se zjistí, že jsou negativní, tak se stávají osobami tzv. zelenými, mohou jít zpět do procesu. Pokud bude tato osoba pozitivní, stává se červenou osobou, jde do karantény, jsou případně léčeni, pokud to bude nutné a celý systém se takto opakuje.

Následně vznikne potřeba dezinfikovat konkrétní místo. Přijede tam dezinfekční skupina, ta bude ve spolupráci armády, ale dominantní břemeno bude na hasičském záchranném sboru, který má, v podstatě, svá pracoviště v každém regionu, v nejmenších městských částech i vesnicích, a takto budeme schopni v čase Č postupovat dostatečně efektivně, abychom to celé zvládli.

Máme limit, který je dán třemi dny. To znamená, každý člověk by měl být v tomto systému ošetřen do tří dnů.

Chytrá karanténa po čínsku

Den D – Hodina H – Osoba O

Osoba je v daný okamžik zdravá, bydlí s jedním rodinným příslušníkem.

Osoba vychází ráno do práce. Z a dodržování pokynů týkajících se ochranných pomůcek jde do práce. Je vybavena chytrou aplikací v telefonu, která ukazuje jeho aktuální stav. Podobné ČR-zelená zdráv, červená nebo žlutá- nakažen. Touto aplikací se všude prokazuje kamkoli vstoupí.

Modelová situace:

Jde do práce pěšky, sama, na ulici se nezdržuje. Kamkoli vstoupí, je mu měřena teplota ( obchod, metro, prostě všude. Policisté, které  ich teplotu. Podobné jako ve filmu Predátor. Zjistí – li i člověka s teplotou , odveze ho do diagnostické ordinace ve specializovaných nemocnících – infekční zařízení. Zde patrný rozdíl mezi karanténou českou. Český potenciálně nakažený zůstává doma, telefonuje lékaři, na KHS a čeká, co bude. Přijede někdo a vezme mu test? Za jak dlouho? Nepodaří se mu mezitím nakazit rodinného příslušníka? Odpověď je na každém z nás, jak se budeme chovat ( viz Italy z Litovle)

A teď zase co Čína?

Potenciálně nakaženému vezmou nejprve odběry, aby se vyloučilo jiné virové onemocnění. Důležitým diagnostickým znakem je zmnožení bílých krvinek, což se prokáže při prvním,nenáročném odběru. Má-li  testem zjištěnu „pouhou chřipku“, jede domů vyležet a léčit se jako při viróze. V opačném případě je umístěn do specializovaných zařízení ,hotely, velké tělocvičny či sportovní haly, přizpůsobené izolaci mnoha lidí. Tam za vedení perfektně vybavených zdravotníků ( ve skafandrech) jsou v izolaci. Během ní je pro ně zajištěna zábava, cvičení apod. Cvičení je velice důležitým diagnostickým faktorem. Nakažený s mírným průběhem zvládne cvičit event. tancovat, či spíše trdlovat pod vedením poměrně bez problémů. Ten který musí odpočívat, je podezřelý,  nebo má potíže a pak je převeden na jiné zařízení, kde jsou prováděny další speciální testy, které jsou dražší. Je zajímavé, že i člověk se zápalem plic je považován za pacienta s lehkým průběhem. Těžký pacient je ten, který potřebuje JIP a napojení na plícní respirátor. ( Těch je rovněž méně, než je potřebné).

Závěr

Co dělat kromě známých opatření:

  • Měřit teplotu na každém rohu, nesrocovat se, v případě podezření zalézt a vytvořit si svůj krizový plán nenakažení rodinného příslušníka – pravidla dána.
  • Testovat, testovat, testovat ( musí stát zajistit), trasovat se individuálně, pokud nemám aplikaci.
  • Šít pomůcky ve vhodných chvílích aby jste se nenudili. Udržovat disciplinu. V tom je u Čechů problém.
  • V práci neztratit obezřetnost. Nejhorší je provozní slepota. Komunikovat svůj přístup s kolegy.
  • Být příkladem.

Takže PERESTROJKA

Demokracie není jen výhoda, demokracie je i zodpovědnost. Ač nejsem vůbec Čínofil, přílišná benevolence, prosby místo přesného pokynu nejsou někdy na místě. 

 

MUDr. Ladislav Korotvička