Stop kazům

#vímejaknazubníkaz  #stopkazům #čistýzubsenekazí

Proč se přidat? Věděli jste, že jen…

%

lidí si mění kartáček 4x ročně?

%

lidí chodí 2x ročně na dentální hygienu?

%

dětí chodí k zubaři 2x ročně?

%

lidí si čistí zuby 2x denně?

%

populace používá 1x týdně fluoridový gel?

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU STOPKAZŮM.cz

Vytvořili jsme v ČR ojedinělý dlouhodobý projekt zaměřený na zubní prevenci, jenž je pod záštitou neziskové společnosti Arak o.p.s., jenž spouštíme u příležitosti Světového dne ústního zdraví se svými partnery v Olomouckém kraji.

„Zatímco v minulých deseti letech jsme se zaměřovali zejména na vzdělávání odborníků, nyní chceme oslovit především laickou veřejnost. Jedním z motivů je fakt, že dochází k rozevírání nůžek mezi možnostmi nynější stomatologie a znalostmi laické veřejnosti. Mnohé lze sice najít na internetu nebo v nejrůznějších tiskovinách, ale zkušenosti ukazují, že lidé mají málo informací o nejméně ekonomicky náročných a efektivních postupech při ochraně zubů před poškozením. To se chceme pokusit změnit.

Chceme, aby měl každý přístup k jakési kuchařce, jak chránit zuby. Naším záměrem je také vytvořit databázi subjektů, které se zabývají preventivními programy v zubním lékařství.

Vycházíme mimo jiné,  ze statistických-vědeckých dat a zaměřujeme se na pět statististicky nejčastějších hříchů z hlediska péče o chrup. Výzkumy třeba ukazují, že polovina lidí si čistí zuby jen jednou denně a 60% dospělých nechodí 2x ročně k zubaři atp.

Na webu tak najdete 5 předsevzetí, jejichž dodržování považujeme z hlediska prevence za nejstěžejnější. Dále pak online test, který si můžete vyplnit a přidat se tak k výzvě!“.

MUDr. Ladislav Kortovička, autor projektu

VYPSANÉ SOUTĚŽE

ONLINE TEST

Vyplňte online test se zubní tématikou 5ti výzev a vyhrajte roční podporu ve formě dentálních balíčků.

VIDEO SOUTĚŽ

Pošlete nám kreativně ztvárněné video s tématikou 5ti výzev a vyhrajte roční podporu ve formě dentálních balíčků. 

SOUTĚŽ MANDAL

Vyrobte a pošlete nám kreativní mandalu s využitím zubních prostředků (kartáček, zubní pasta, dentální nitě atp.)

O PROJEKTU SDÚZ

Světový den ústního zdraví se slaví každý rok 20. března. Svátek je organizován Světovou dentální federací (FDI) a národními dentálními asociacemi ve spolupráci s globálními partnery. U nás je podporován Českou stomatologickou komorou, ve spolupráci s Asociací dentálních hygienistek, Sdružením studentů stomatologie, výukovými programy a významnými partnery, kteří se angažují v osvětě ústního zdraví.

Světový den ústního zdraví se slaví ve 154 zemích celého světa

Termín konání v Olomouckém kraji
16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

JSME V TOM SPOLU

Sdílej projekt a pošli výzvu dál

PŘIDALI SE K VÝZVĚ

Ambasadoři akce

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Rektor univerzity Palackého v Olomouci

 

Projekt stopkazum.cz považuji za významný ze zdravotnického hlediska, ale také z hlediska společenského. Dobrovolnické aktivity a motivace zlepšit svět okolo nás (lhostejno v jaké oblasti) mne utvrzují v tom, že v České republice existuje občanská společnost. A to mne naplňuje nadějí. Budu moc rád, když tento edukativní projekt vzbudí pozornost a přispěje k osvětě veřejnosti. 

 

 

 

MUDr. Ladislav Korotvička

MUDr. Ladislav Korotvička

Ředitel Arak o.p.s.

„Projekt stopkazum.cz společnosti Arak o.p.s. logicky vyúsťuje z předchozích 10 let činnosti neziskové společnosti.

Zatímco předchozích 10 let bylo zaměřeno na vzdělávání odborníků, tento projekt se zaměřuje na laickou veřejnost. V této skupině je mnoho možností, jak populární formou veřejnost edukovat a aktivně ji zapojit do postupného procesu zvyšování úrovně znalostí o významu orálního zdraví.

V ČR bohužel zatím neexistuje koordinace preventivních programů v zubním lékařství na úrovni státu, i když se Česká stomatologická společnost o tuto činnost snaží. Proto se odborníci z různých institucí  a organizací Olomouckého kraje pokusí vytvořit dlouhodobý preventivní program, koordinovaný alespoň zatím na úrovni našeho kraje.

Generální partner

Autor projektu