KONTAKT

expertní tým projektu

 

STOPKAZŮM.cz

Autor projektu: ARAK o.p.s.

Neředínská 23/A

779 00 Olomouc

IČ: 286 084 96

Tel: +420 775 199 174
E-mail: info@stopkazum.cz

Kontaktní osoba:
MUDr. Ladislav Korotvička

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Zubní lékař s 45ti letou praxí. Specialista v oboru dětská stomatologie. Autor projektu Mandala, zabývající se preventivními programy ve stomatologii a styčných programech. Spoluautor projektu STOPKAZŮM.cz.

MUDr. Ladislav Korotvička

jednatel Art Medica s.r.o., ředitel neziskové organizace Arak o.p.s.

EXPERTNÍ TÝM

Je zřejmé, že i přes nesporný pokrok v preventivních i léčebných  přístupech v individuálním i širokém měřítku zůstává zubní kaz stále významným zdravotním i ekonomickým problémem. Ve vyspělých zemích jsou ohroženou částí populace děti, a proto se zaměřila i Vojenská zdravotní pojišťovna v rámci svých preventivních programů na prevenci vzniku zubního kazu.

Ing. Markéta Benešová

Ředitelka odboru zdravotního VoZP

Dentální hygienistka, od roku 2014 vykonává tuto profesi v několika zubních ordinacích v Olomouckém kraji. Roku 2016 úspěšně ukončila bakalářské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Od roku 2012 působí jako odborná vyučující oboru zubní technik na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga Olomouc a v roce 2019 se stala vedoucí oboru Diplomovaná Dentální hygienistka  na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga Olomouc.
Bc. Jana Táborová, DiS

SZŠ a VOŠz E.Pöttinga a JŠ s právem SJZ Olomouc

Zubní lékařka, která v roce 2009 úspěšně absolvovala obor Zubní lékařství na LF UP v Olomouci. Roku 2016 ukončila postgraduální studium Stomatologie na téže univerzitě. Během svého profesního růstu se zaměřuje na protetické zubní lékařství, od roku 2015 je vedoucím protetického oddělení a propedeutického oddělení KZL LF UP a FNOL v Olomouci. Roku 2019 pověřena vedením KZL LF UP a FNOL a jmenována proděkankou pro Zubní lékařství a Dentistry LF UP.

V rámci vědy a výzkumu publikuje v recenzovaných časopisech i časopisech s impakt faktorem, vede odborné semináře, praktické kurzy a přednášky v oboru pro stomatologickou odbornou veřejnost, je aktivním spoluorganizátorem konferencí v oboru a úspěšně obhájila granty na LF UP typu IGA, FRUP a TAČR.

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL v Olomouci

Zubní lékařka s dlouholetou praxí  v dětské stomatologii. Je odborník v oboru pedostomatologie. Od r. 1994 s titulem docent. Od promoce dosud zaměstnána na LF UP. 

Celý svůj profesní život se zabývá  v klinické praxi i ve  výuce  zejména prevencí zubního kazu jak  u běžné populace, tak i u hendikepovaných pacientů. Publikuje  v odborných časopisech  v českých (71 publikací) i  v zahraničních (5 publikací). Je řešitelkou několika grantů. Zkušenosti získala i na zahraničních stážích.

Je členem habilitačních komisí, AKREDITAČNÍ KOMISE MZD pro obor specializačního vzdělávání klinická stomatologie, oborové rady Masarykovy University v Brno, odborným recensentem  časopisů,  vědeckým sekretářem mezinárodní konference „Už víme jak na zubní kaz 2010-2020“ a nynější konference „Dens Sanus Olomucensis 2021“.

Je  nositelkou  vyznamenání ZLATÁ MEDAILE Za zásluhy o rozvoj UP a FNO. Její celoživotní práce  byla oceněna  Českou stomatologickou komorou  Praha   medailí  OSOBNOST ČESKÉ STOMATOLOGIE“ .

Doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.

Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc

Napište nám, ozveme se Vám obratem

6 + 4 =

Informace o ochraně osobních údajů

Generální partner

Autor projektu