PRODUKTOVÁ NABÍDKA PARTNERŮ

VÍCE INFORMACÍ

,VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – generální partner

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. Zaručujeme seriózní jednání s pojištěnci a lékaři. O své pojištěnce pečujeme prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje na 25 tisíc poskytovatelů.

NABÍDKA ZUBNÍ PREVENCE

Jako vůbec první pojišťovna v ČR nabízí úhradu preventivního úkonu na stálých stoličkách – pečetění fisur. JAK ÚKON PROBÍHÁ, SHLÉDNETE VE VIDEU.

VÍCE INFORMACÍ

Colgate – Palmolive

Společnost Colgate-Palmolive je celosvětovým lídrem v oblasti péče o ústní hygienu a svými aktivitami se snaží o zlepšení ústního zdraví lidí po celém světě. Pùsobí ve více než 200 zemích, kde prodává své produkty pod mezinárodně známými značkami: Colgate®, elmex®, meridol®, Duraphat®, Palmolive, Speed Stick, Protex, Sorriso, Sanex, Ajax, Hill’s Science Diet, Hill’s Prescription Diet,…

Colgate-Palmolive neustále pracuje na nových produktových inovacích a ve všech zemích, kde působí, se angažuje v budování vztahů s odbornou veřejností a pacienty. Podporuje celou řadu preventivních programù pro děti i dospělé s cílem přispět k lepší informovanosti o správných návycích péče o zuby a dutinu ústní.

KE STÁHNUTÍ

Stáhněte si manuál děti a mladistvé:  Ochranu před zubním kazem.

Stáhněte si rady, jak bojovat proti zubnímu kazu.

VÍCE INFORMACÍ

ZUBNÍ VÍLA – projekt Fakultní nemocnice Olomouc

V čekárně dětského oddělení KZL v Olomouci máme od září loňského roku vílí dvířka, která pomáhají naše dětské pacienty zbavit strachu z ošetření (viz. obrázky v příloze). Na vílu se chodí dívat děti s mateřských školek k nám na oddělení na exkurze spojené s prohlídkou ordinace, seznámení se se stomatologickou soupravou a instruktáží o ústní hygieně. Zájem školek, jeslí a nižších stupňů základních škol je obrovský, proto plánujeme tyto edukační akce pořádat nyní ve velkém.

Projekt zubní víly jsme už rozjeli na sociálních sítích Facebook a Instagram, odkazy jsou níže, ve výrobě je webová stránka Víly jako součást webu fnol.cz.

VÍCE INFORMACÍ

SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE – České republiky

Dobrovolná nezisková organizace určená všem studentům zubního lékařství a stomatologie v České republice. Cílem sdružení je zajistit studentům zahraniční stáže, nabídnout jim zpestření odborného i studentského života a pomoct jim jak v jejich profesním, tak i společenském růstu.  Svými aktivitami usiluje o vytvoření dobrého kolektivu budoucí generace zubních lékařů v naší zemi. SSS ČR organizuje nejen preventivní programy pro veřejnost a společenské akce, ale vydává i vlastní časopis StuDent, který zdarma distribuuje. Můžete nás potkat například každý rok v dubnu na akci Ve zdravé ČR Zdravý zub, kde školíme zubní hygienu a pečujeme o ústní zdraví celé republiky. Podílíme se ale i na dalších akcích, kde se naši studenti ozbrojeni vědomostmi, snaží zlepšovat zdraví ústní dutiny ve spolupráci s mnoha partnery.

Více informací na www.ssscr.cz.

VÍCE INFORMACÍ

SEV3DO

Měníme pohled, kterým se díváte na svět. Zrealizuj rychle a pohodlně své projekty s 3D tiskem. Nikdy to nebylo jednodušší. Provedeme tě celým postupem a zhmotníme tvé představy.

Více informací na www.sev3do.cz.

VÍCE INFORMACÍ

ATOMIKA z.s.

Hlavní činnost spolku je podpora dětí v rozvíjení všestrannosti, vytváření materiálních podmínek pro provozování sportu a turistiky, propagování sportu a zdravého životního stylu, organizování sportovních a turistických akcí pro členy a veřejnost, ochrana zdraví veřejnosti, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a dalšími sportovními organizacemi a jednotlivci, organizování vzdělávání v oblasti sportu a osvětová činnost.

Tvůrci projektu SVIŠTI V POHYBU

VÍCE INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Zájem studentek oboru zubní technik věnovat se čištění zoubků u dětí v MŠ začal v roce 2012. Skupina studentek navštěvovala domluvené MŠ v Olomouci a také v okolí Olomouce. O tyto návštěvy byl v MŠ velký zájem. Se svými didaktickými pomůckami prováděly u dětí od 3 – 6 let edukaci v DH. Práce je tak zaujala, že jedna z nich potom všechny zkušenosti shrnula do SOČ s názvem „EDUKACE V DENTÁLNÍ HYGIENĚ U DĚTÍ VE VĚKU 3-14 LET“, se kterou se dostala až do národního kola v roce 2013, kde se umístila na velice slušné pozici.

Edukace pokračovala na škole dál. Studenti se dále zapojovali do různých aktivit, kde mohli uplatnit všechny svoje zkušenosti s DH. Vedle dětí začali i s edukací u klientů v seniorském věku. Opět svoje výsledky prezentovali dva studenti v SOČ s názvem „MEZIGENERAČNÍ ROZDÍLY V DENTÁLNÍ HYGIENĚ U DĚTÍ A SENIORŮ“ v roce 2016. Práce se dostala až do krajského kola.

I v roce 2017 edukace v DH pokračovala jak u dětí, tak seniorů. Byla vytvořena další práce pro SOČ s názvem „SROVNÁNÍ DENTÁLNÍ HYGIENY U DĚTÍ A SENIORŮ“.

Od roku 2018 začal na škole pracovat kroužek dentální hygieny a dále byla studentům nabídnuta spolupráce s ARAK s.r.o. Kroužek podporovalo vedení školy nákupen pomůcek k DH. A díky spolupráci s ARAK s.r.o. dostali studenti pomůcky od různých firem. Významným momentem v naší práci bylo otevření oboru Dentální hygienistka ve školním roce 2019-20 a tím i navázání spolupráce asistentů zubních techniků s DH.

SEZNAM VŠECH PARTNERŮ

Generální partner

Autor projektu

VYHRAJ ROČNÍ STOMATOLOGICKOU PODPORU

VE FORMĚ VZOROVÝCH DENTÁLNÍCH BALÍČKŮ!

JSME V TOM SPOLU

Sdílej projekt a pošli výzvu dál